BAZIS MHPI

BAZIS Masjid Al Hurriyyah merupakan sebuah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh Yayasan Bhakti Al Hurriyyah pada tahun 2010, wacana tentang perlunya pengelolaan zakat secara kelembagaan dan professional terus bergelora dikalangan masyarakat muslim Masjid Al Hurriyyah yang pengumpulan dan pendayagunaannya dipertanggung jawabkan secara administrasi dan tata usaha yang baik.

Beberapa program BAZIS Masjid Al Hurriyyah dalam pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh :

  1. Santunan Beasiswan Yatim Sekolah
  2. Santunan Yatim, Fakir, Miskin dan Dhu’afa
  3. Khitanan Massal
  4. Bantuan Sosial Bencana Alam, Dll

Kedepan tentunya kami akan semaksimal mungkin dalam penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang telah diberikan oleh para Muzakki yang berhak menerima sesuai dengan syariat agama.