Jadwal Khatib & Imam

BULAN : JANUARI 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
07 Januari 2022 KH. Sumarno Syafi’i
14 Januari 2022 Ust H. Ahmad Dainuri
21 Januari 2022 KH. Fakhrudin Al Bantani
28 Januari 2022 Habib Idrus Al Habsyi

BULAN : FEBRUARI 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
04 Februari 2022 Ust H. Sanwani,Lc
11 Februari 2022 Ust H. Abdul Khoir Nawi
18 Februari 2022 Ust H. Abdul Hakim, S.Pd.I
25 Februari 2022 Habib Muhammad Thoha Alaydrus

BULAN : MARET 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
04 Maret 2022 Habib Syakir Alaydrus
11 Maret 2022 KH. Syafi’i Mustawa
18 Maret 2022 Habib Zaki Bin Yahya
25 Maret 2022 Ust H. Harfiansyah Amin, Lc

BULAN : APRIL 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
01 April 2022 KH. Syurohbil Mahfudz, Lc
08 April 202 Ust H. Najihun Arsyad, M.Ag
15 April 2022 KH. Zainal Arifin, S.Ag
22 April 2022 Ust. Yusuf Ridwan
29 April 2022 Ust. Hermansyah, S.IP

BULAN : MEI 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
06 Mei 2022 Ust H. Dahlan Amin, S.Ag
13 Mei 2022 Ust. Hawasy Isa, Lc
20 Mei 2022 Ust H. Haidir, S.Ag
27 Mei 2022 Ust. Beny Handayani

BULAN : JUNI 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
03 Juni 2022 Habib Alwy Bin Zain Alaydrus
10 Juni 2022 Ust. Husaini Abdul Qodir
17 Juni 2022 Ust. Imam Dzakwan, M.Ag
24 Juni 2022 Ust H. Ibrahim Al Adham

BULAN : JULI 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
01 Juli 2022 KH. Munahar Mukhtar
08 Juli 2022 Ust Anas Nasuha
15 Juli 2022 Ust H. M Ishaq Zainul Mustaqim
22 Juli 2022 Ust. Zulkifli Ahmad
29 Juli 2022 KH. Faturrahman Yakub

BULAN : AGUSTUS 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
05 Agustus 2022 KH. Abu Hanifah
12 Agustus 2022 Ust H.Nasrullah, Lc
19 Agustus 2022 Ust H. Abdul Majid
26 Agustus 2022 KH. Abdullah Mukhtar

BULAN : SEPTEMBER 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
02 September 2022 Ust. Abdul Hamid Aribathi
09 September 2022 Ust H. Murodi
16 September 2022 Ust. Iwan Kristiawan
23 September 2022 KH. Abdurrahman Shoheh
30 September 2022 Ust H. Muhiddin Abdul Wakki

BULAN : OKTOBER 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
07 Oktober 2022 Habib Muhammad Al Athos
14 Oktober 2022 Ust. Ahmad Syauqi
21 Oktober 2022 KH. Fikri Muqoddas, Lc
28 Oktober 2022 Ust. Iwan Hermawan

BULAN : NOVEMBER 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
04 November 2022 Habib Ahmad Al Athos
11 November 2022 Ust H. Qurnain Al Batawi
18 November 2022 Habib Bagir Bin Yahya
25 November 2022 Habib Geys As Segaf

BULAN : DESEMBER 2022
TANGGAL KHOTIB & IMAM
02 Desember 2022 KH. Ahmad Suyuthi
09 Desember 2022 Habib Syahid Bin Yahya
16 Desember 2022 Ust. Sobri Hasan Basri
23 Desember 2022 KH. Ma’mun Al Ayubi
30 Desember 2022 KH. Sulaiman Rais, M.Ag