Jadwal Khatib & Imam

JADWAL KHATIB & IMAM SHOLAT JUM’AT  2019 M / 1440 H

BULAN TANGGAL NAMA KHATIB
Januari 2019 4 Januari 2019

11 Januari 2019

18 Januari 2019

25 Januari 2019

Ust. Suhaedi Amir

Ust. H.Ahmad Dainuri

KH. Syukron Makmun

Habib Qois As Segaf

Fabruari 2019 1 Februari 2019

8 Februari 2019

15 Februari 2019

22 Februari 2019

Ust. H.Sanwanih

Ust. H.Abdul Khoir Nawi

Ust. H.Ahmad Najihun Arsyad, M.Ag

Habib Syakir Alydrus

Maret 2019 1 Maret 2019

8 Maret 2019

15 Maret 2019

22 Maret 2019

29 Maret 2019

KH. Noersodik Isbandi

KH. Syafi’i Mustawa

Ust. Anas Raizaen

Ust. H.Abdul Khoir

Habib Sholeh As Segaf

April 2019 5 April 2019

12 April 2019

19 April 2019

26 April 2019

Habib Baqir bin Yahya

KH. Makmun Al Ayubi

KH. Hisyam Burhani

Habib Syauqi Al Qodri

Mei 2019 3 Mei 2019

10 Mei 2019

17 Mei 2019

24 Mei 2019

31 Mei 2019

KH. Suhaemi Hasan

Ust. Zaenal Arifin

KH. Mujib Qulyubi

Dr. H. M Zuhdi, MA

Habib Alwy Alydrus

Juni 2019 7 Juni 2019

14 Juni 2019

21 Juni 2019

28 Juni 2019

Ust. Hermansyah, S. IP

Ust. Imam Dzakwan

KH. Munahar Muchtar

Habib Zaki Bin Yahya

Juli 2019 5 Juli 2019

12 Juli 2019

19 Juli 2019

26 Juli 2019

Habib Muhammad Al Habsyi

Ust. Haidir

KH. Suripno Husein

Ust. Zulkifli Ahmad

Agustus 2019 2 Agustus 2019

9 Agustus 2019

16 Agustus 2019

23 Agustus 2019

30 Agustus 2019

Ust. H.Arief Haryono

Ust. H. Nasrullah, Lc

Ust. Iwan Kristiawan, S. Sos. I

Ust. H.Abdul Majid

KH. Sulaiman Rais,M.Ag

September 2019 6 September 2019

13 September 2019

20 September 2019

27 September 2019

Ust. H.Abdul Hamid Aribathi

Ust. H.Abdul Hakim

KH. Abu Hanifah

Ust. H.Dahlan

Oktober 2019 4 Oktober 2019

11 Oktober 2019

18 Oktober 2019

25 Oktober 2019

Ust. H.Madari

KH. Sofyan Hadi

Habib Ahmad Al Athos

Ust. H.Fikri Muqoddas, MA

November 2019 1 November 2019

8 November 2019

15 November 2019

22 November 2019

29 November 2019

Ust. Iwan Hermawan

Ust. H.Bahrul Luthfi

Ust. Zainul Muttaqien

Ust. H.Qurnain

Ust. H.Ibrahim Al Adhm

Desember 2019 6 Desember 2019

13 Desember 2019

20 Desember 2019

27 Desember 2019

Ust. H.Jamaludin

Ust. H.Auza’i Mahfudz, MA

KH. Faturrahman Yakub

Ust. Sobri Hasan Basri